System is processing data
Please download to view
...

Carta tutto pizza per emportar, para llevar / domicili, domicilio

by tutto-pizza

on

Report

Category:

Food

Download: 0

Comment: 0

2,291

views

Comments

Description

Download Carta tutto pizza per emportar, para llevar / domicili, domicilio

Transcript

  1. 1. 5120:4222MARGHERITA:Tomàqucl i mozzarella.6.90€ 10.60€ 14.90€PROSCIUTTO:Tomàqucl.mozzarella i pcmil.TONNO:Tmnàqucl.moîzarella.i lonyina (amb olivcs ne PEPPERONI:Tonlàqucl.mozzarella i pcppcroni. 7.60€ 11.50€ 16.50€HAWAIANA:Tomàqucl,mouarclla.pcmil dolq i pinya.PAGÈS:Tomllqucl.monarclln.ccba i bolifanv. CALZONE Tomàqucl.mouarclla.pcmil dolc i xalnpinyons.MALLORQUINA:Tomilquct.mozmrclla.Solîfflsfilltlfl i olivcs ncgrcs. IL CAPO:Mozlarclla.pollaslrc i aII i oli. ESCALIBADA:Tomàqucl.mozynrclla i cscalibadn. BOLONYESA:Tonlzìqucl.monarclla.canl picallu i pcbmt vcnncll, NATURALE:Tnmàqucl.xamplnyons.ccba,lomàquel naluml l salsa pcslu MWM‘8.30€ 12.50€ 17.90€CARBONARA:Monarclla.baco.xalnpinyons.salsa carbonara.cmcnlal i ccba (amb o scnsc un) DI MARE:Tomàqucl.mozzarella.gambes i salmo. QUATTRO FORMAGGI:Tomàqucl.momlmlla.cmmcnlal.roqucforl i gorgonmla.QUATTRO STAGIONI:Tomàqucl.monarclla.gambes.pcmil.carxofcs i lonyina.CAPRICCIOSA:Tonlàqucl.nlonarella.lonyina.xampinyons i olives llcgrcs. AMERICANI:Mouarclla.baco.cam picallu.pollaslrc i salsa barbacoa'EG1-ITAI. (F. s1il Ilalià):Tomùqucl.monarella.albcrginia.carbassù,pchrol venncll/ ‘vcrll i rùcllla.CABRERA:lblnàqucl.mouarclla.lbnnalgc Llc cabnl.cmmcnlnl i nous. BERLINESA:Tomàqucl.mozzarella.lìzlnklìlfl.hacò i pcmil dolc. TRADICIONAL:Tomàqucl.lnozrarclla.pcnlil dolc.sobrassalla,holifarra i ceba.‘WC CREMOSO:Crcma dc llcl i ou.salsa barbacua.mozzarella.baco.cam picada i ccba. 9.10€ 13.50€ 19,60€ I'. '.5'I’h'( ‘I.ILSIBÈRICA:Tomàqucl.monarclla i pcmil ibéric.CALCOTS (En lcmporada):Tomàqucl.moralrclla.salsa romesco.calqols i amcllla rallada.TUTTO:Tomzìquel.mozzarella.lomàqucl lallal.xanlpinyons.llnxovcs i allîlbraga. CARPACCIO TUTTO PIZZA:BLISL‘,fina cmixcnl amb carpaccio dc bou.panncsà.rùculu i làpcrasFUNGHI:(‘rema Tutto Porcini (dc bolcls).granapadano.mozzarella.monadclla i xampinyons.GOURMET:(‘rema di zucca (carblnsa).gorgonzola.mozzarella i speck. 9.90€ 14.90€ 21.90€PIZZA TUO SABORE:Base Margherita ingredienls a escolllrPICCOLINIS:Per a nens i per a adults.Tria 3 illgredienls al lcu guxl,8.90€ 14.50€Suplemcnl pcringredicnl I‘:0.70€ M:1€ F:1.50€ (cxccptc cspcclnls) ANIANIDIÈSCÈSAR:Enciam.hucò.cruixenl de pà.pollame i panncsà amh salsa oèsar 4.30€ VERDA:Enclam.lomllquel chcny.nella.ou dur.olive:ì plmamgll .4.30€ CAIIRA:Barrcja ofcrlcinlns.formula:de uhm amh base de puma.nous i lomllquel cllerry amh cruna d'anno glazé 4.30€ TROPICAL:EIICÌBIII.pinya.gnmbes.palels d:cranc i blu!de motu alrlb saka rosaA Il"!E S‘ NIJGETTS 3.90€ 6.20€ S. A. 1-8. . E_S TIIlES m:POLLASTRI-I 350€ 450€ Kelchup/Mosmssa ALETES m:POLLASTRI-Z 3.50€ 4.50€ Barbncoa I Maionese PATATES FREGIDES a cuo 1.20€ Brava I All i oli PA IYALL anlb o scuse fomunge 3.40€ 1J“CROQUETES d:Perni!o Pollllsut 3.50€FIN KOTIIIATS (També al Icu gusl:tria els 3 ingredienls qua més lìfgndin d:la nostra Carla) VEGETAL:Encillm.lonyim.PE1370! vermell i maioncsa 3.50 ESPECIAL:Enciam.pollame.uu dur.lomùqucl ì nlaioncsa 3,90PASTA YIEHJASA SALSE ESPAGUETTS l PENNE RIGATEI TAGLIATELLE Balena“ I “da"m6 I Qualxu Formaggi I PAIIYM FRESCA ITALIANA Tlmo l'a-vini I CnrhonmmPANZEROTTI FUNGUI PORCINI 6.40€ FIOCCIII FORMAGGIO t PERE 6.40€ RAVIOLI DE CARN 6.40€CUORE AL FORMAGGIO 6.? 1')"I‘R1C1’. Xhi FLAUTA DE PERNIL IBERIC 8.90€ 4.90 SALSES IIAMBURGUESA COMPLETA:4.10€ Kclchup/Moslasu Hambutguua.Ibrmatge.uxnùqucl.enciam.ceha i mnioncsa.Barbato:I MaionesllFRANKFUIYI‘ 1.90€VEGETAI.(Amb el non pà polar) 3.90€_l ‘ (Encinm.lomllquel.oll dur.cela) ì lonyim amb o scuse mnionesn) ' Suplcnmvl l:Fontana:0.60€
Fly UP